วิธีการทำข้อสอบแบบ”อัตนัย”และ”แบบปรนัย”

มีนาคม 18, 2011 by:
Visit 5,584 views

วิธีการทำข้อสอบแบบ”อัตนัย”และ”แบบปรนัย”

ข้อสอบแบบ”อัตนัย”

 อ่านคำสั่งอย่างระมัดระวัง ให้มั่นใจว่าคำถามถามเกี่ยวกับอะไรและจะต้องตอบอย่างไร กะเวลาให้ดี เพื่อที่จะทำข้อสอบได้ทันเวลา ถ้ามีเวลาเหลือเราก็ควรจะตรวจสอบคำตอ ของคุณให้ดี จะต้องตอบคำถามละเอียดแค่ไหน โดยดูจาก ให้ตอบอย่างสั้นเมื่อคำถามมีคำว่า “ระบุ” หรือ “เขียนเป็นข้อๆ” หรือ “ชื่อ…”ให้ตอบอย่างยาว ถ้าคำถามถามด้วยคำว่า “อธิบาย..” หรือ “บรรยาย..” หรือ “ทำไม..”

 ดูคะแนนที่ให้ไว้ในคำตอบของแต่ละส่วน เราจะได้ทราบคะแนนที่ผู้ตรวจให้เราในแต่ละข้อนั้น
 จำนวนเส้นของช่องว่างอาจจะบอกใบ้ให้รู้ว่าควรเขียนคำตอบมากเท่าใด
  พยายามตอบคำถามให้ครบทุกคำถาม

 
 
ข้อสอบแบบ”ปรนัย ”

อ่านคำสั่งอย่างละเอียด
 ถ้าทำในกระดาษคำตอบ ควรทำเครื่องหมายตามที่คำสั่งระบุไว้อย่างเคร่งครัด และทำ เครื่องหมายคำตอบให้ตรงกับข้อคำถาม ควรดูตัวเลือกให้ทั่วที่จะเลือกข้อใดข้อหนึ่ง

 ถ้าต้องเดา ควรเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองโดยการตัดคำตอบที่ผิดออกไปให้มากที่สุดเท่า ที่จะทำได้ ถ้าข้อไหนที่ทำไม่ได้ให้ผ่านไปคิดข้อต่อไปก่อน เพื่อเป็นการประหยัดเวลา หลังจากทำเสร็จ ควรตรวจดูว่าได้ตอบคำถามครบทุกข้อแล้ว 
 
ที่มา  :  http://www.hot-ed.co.th/html/redy_to_ent.htm

Share this Story

Follow us

ทางลัดเมนูเด็ด

เม้นท์จากน้องๆ