เคล็ดลับ…เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง

พฤษภาคม 26, 2010 by:
Visit 2,983 views

สร้างทัศนคติที่ดี  
 
อันดับแรกที่คุณจำเป็นต้องสร้างก่อนที่จะไปหาเทคนิคและยุทธวิธีในการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีได้ก็คือ
 
การมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ เพราะตราบใดที่คุณยังรู้สึกเกลียดวิชานี้ คุณก็คงไม่สามารถที่
 
จะเก่งวิชานี้ขึ้นได้ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชานี้ก็คือ ต้องเปิดใจให้กว้างแล้วมองมันในแง่ดีๆ เป็นต้นว่า
 
ถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษ เราก็มีโอกาสดีๆ มากขึ้นในวันข้างหน้า คนที่เก่งภาษามีโอกาสเลือกตำแหน่ง
 
หน้าที่การงานและเงินเดือนได้เหนือกว่าผู้ที่อ่อนภาษาอังกฤษ
 
เราสามารถมีโลกทัศน์ที่กว้างกว่าคนอื่น หากเราสามารถอ่านนิตยสารภาษาอังกฤษพอรู้เรื่อง ฟังเพลง
 
ฝรั่งรู้เรื่อง ไปเที่ยวต่างประเทศก็พูดคุยกับชาวต่างชาติได้พอเข้าใจ อย่างน้อยก็ซื้อของได้ หาทางกลับ
 
ที่พักเมื่อหลงทางได้
 
ภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาสากลที่ใช้กันทั่วโลก ความสำคัญความจำเป็นของวิชานี้จึงมีอยู่ไม่น้อย
 
และเราก็ไม่ควรหลีกเลี่ยงหรือยอมแพ้ในเมื่อเรามีโอกาสเล่าเรียน
 
แค่เพียงเราไปนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ เราก็ต้องเจอกับภาษาอังกฤษแล้ว เมื่อมิอาจหนีพ้นก็จงเอาชนะมัน
 
ให้ได้เถิดน่ะ
มั่นใจในตัวเอง  
 
สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองว่าคุณก็สามารถทำได้แน่นอนว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ ไม่ใช่สิ่งที่เรา
 
คุ้นเคยมาตั้งแต่เกิด แต่ก็ยังมีสิ่งใหม่ ๆ อีกมากมายที่เราไม่คุ้นเคยแต่เรากลับสามารถเรียนรู้มันได้อย่าง
 
กระจ่างแจ้งในที่สุด
 
ความมั่นใจในตัวเองเป็นพลังสำคัญที่จะผลักดันให้คุณเพิ่มความตั้งใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้ดี
 
ขึ้นได้ เพราะความมั่นใจนั้นเป็นเสมือนความนับถือตัวเอง ในทางตรงข้าม ถ้าคุณมัวแต่ท้อ มัวแต่กลัวจน
 
ขาดความมั่นใจ ความรู้สึกนั้นก็จะบั่นทอนให้คุณขลาดกลัวต่อวิชาภาษาอังกฤษ เพราะคิดว่าตัวเองคง
 
ทำไม่ได้ คงเรียนให้รู้เรื่องไม่ได้ ซึ่งนั่นเป็นการดูถูกตัวเองและบั่นทอนตัวเองอย่างน่าเศร้าที่สุด
ตั้งเป้าในการเรียน  
 
จดบันทึกไว้ในตารางเวลาส่วนตัวที่โต๊ะอ่านหนังสือในห้องนอนหรือในสมุดออแกนไนเซอร์เล่มโปรด
 
คู่กายก็ได้ฝึกจดให้เป็นนิสัยอย่างเข้มงวดว่าทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งก็แน่นอนว่าคุณต้อง
 
ตั้งเป็าหมายไว้เป็นระยะๆ โดยมีทั้งเป้าหมายระยะสั้น-เป็นสัปดาห์ และเป้าหมายระยะยาวในกำหนด ๑ เดือน
 
หรือ ๓ เืดือน เช่น
 
-จะต้องท่องคำศัพท์ใหม่ ๆ ให้ได้สัปดาห์ละ ๓๐ คำ
 
-อ่านและแปลข้อความหรือบางคอลัมน์จากนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ สัปดาห์ละ ๒ คอลัมน์
 
-ทำแบบฝึกหัดเพิ่มอีก ๓-๔ แบบฝึกหัด จากบทเรียนที่เพิ่งเรียนไปในสัปดาห์นี้ (เช่น ถ้าเรียนเรื่อง If Clause)
 
 ก็ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องนี้
 
-เขียนเรียงความสั้น ๆ สักครึ่งหน้า หรืออาจเป็นบันทึกประจำวันในเรื่องทั่ว ๆ ไป โดยใช้ Tense ที่หลากหลาย
 
 มีทั้งรูปประโยคปัจจุบันกาล รูปอดีตกาล หรืออนาคตกาลคละเคล้ากันในบันทึกนั้น
วางแผนการทบทวน  
 
ยุทธวิธีนี้จริงๆ แล้วก็เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยควบคุมวิธีการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของคุณให้มีระบบแบบแผน
 
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
 
คุณต้องจัดเวลาให้สม่ำเสมอว่าจะมีแผนการเรียนในแต่ละสัปดาห์แต่ละเืดือนอย่างไร ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพใน
 
การเรียนให้มีความเข้มข้นอย่างแท้จริง
 
จัดแผนการเรียนอย่างสบายๆ อย่าให้เป็นการสร้างความกดดันต่อตนเอง แต่ก็ต้องให้มีความต่อเนื่องจริงจัง เช่น
 
     ถ้ามีเรียนวิชาภาษาอังกฤษในวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ก็ควรจัดให้มีเวลาทบทวนบทเรียนสักวันละ ๓๐ นาที
 
ในตอนค่ำวันพุธ การที่เรามีตารางทบทวนวิชาภาษาอังกฤษเป็นประจำสม่ำเสมอทุก ๆ สัปดาห์ ย่อมทำให้เรา
 
สามารถเก็บเกี่ยวความรู้ใส่ตนในแบบสะสมหรือออมความรู้ (ทำนองเดียวกับฝากเงินกับธนาคารแบบออมทรัพย์
 
นั่นเอง) ซึ่งเป็นหนทางที่ดีกว่าการไปฟิตตัวเอาตอนใกล้สอบซึ่งไม่ใช่วิธีที่จะทำให้สอบได้ และไม่สามารถทำให้
 
เกิดความรู้และความเข้าใจอย่างแท้จริงได้
จดโน้ตย่อและสรุปบท  
 
หาสมุดเก๋ๆ สักเล่มไว้สำหรับจดโน้ตต่างๆ เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเอาไว้เปิดทบทวนดูอย่างสม่ำเสมอ
 
การเลือกจดโน้ตจ่อและสรุปสาระสำคัญของแต่ละเนื้อหานั้นต้องให้แน่ใจว่าจดเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อหาหลักของ
 
บทนั้นจริง ๆ      ยกตัวอย่าง เช่น เมื่อเรียนเรื่อง Tense ต่าง ๆ ก็ให้จดสรุปโครงสร้างของรูปประโยคในแต่ละ
 
Tense ไว้ให้ชัดเจน หากเราจดสาระสำคัญที่เป็นเรื่องหลักๆ เอาไว้โดยย่อๆ และกระชับ สมุดเล่มนี้จะเป็นแหล่ง
 
ข้อมูลที่ดีที่สุดที่เราสามารถเปิดอ่านและทบทวนได้ตลอดปีโดยมิต้องไปนั่งทบทวนในตำราเล่มอื่นๆ อีกหลาย
 
เล่มในช่้วงก่อนสอบ นอกจากเทคนิคการจดโน้ตย่อที่เลือกจดแต่เฉพาะสาระสำคัญแล้วควรจดสิ่งที่คุณครูเขียน
 
ลงกระดานดำด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้มักจะเป็นประเด็นสำคัญที่คุณครูต้องการเน้นย้ำแก่นักเรียน
เรียนก่อนเข้าห้อง  
 
ถ้าพรุ่งนี้มีเรียนภาษาอังกฤษ ควรจัดเวลาสัก ๔๐ นาทีเป็นอย่างน้อยสำหรับการทำความเข้าใจกับบทเรียนก่อน
 
ที่จะเข้าชั้นเรียนในวันพรุ่งนี้ เมื่อถึงชั่วโมงเรียนเราจะได้ทราบถึงบางจุดบางส่วนของบทนั้นๆ ที่เราไม่เข้าใจและ
 
ได้ไถ่ถามคุณครูผู้สอนให้กระจ่าง การเตรียมตัวเรียนมาก่อนเป็นวิธีที่นักเรียนไม่ค่อยปฏิบัติแต่ทว่าวิธีให้ผลดี
 
มากต่อการทำความเข้าใจในเนื้อหาสาระของบทเรียนที่จะได้เรียนรู้ในชั่วโมงเรียน อีกประการหนึ่ง ซึ่งเป็นประ-
 
โยชน์ของการเตรียมอ่านหนังสือมาก่อนก็คือ การที่เราจะได้ผ่อนคลายและลดการพยายามจดจำทุกคำพูดที่คุณ
 
ครูสอน เมื่อเราเตรียมอ่านและทำความเข้าใจมาก่อนแล้วก็ยิ่งจะทำให้เราได้ทำความเข้าใจย้ำซ้ำอีกครั้งจากคำ
 
บรรยายของคุณครู ซึ่งก็ทำให้ง่ายต่อการจดสรุปประเด็นสำคัญ ๆ ของบทนั้น ๆ อีกด้วย
อย่าขาดเรียนบ่อย  
 
วิชาภาษาอังกฤษ แตกต่างจากวิชาอื่นๆ ตรงที่ว่าถ้าคุณขาดเรียนบ่อยๆ คุณก็จะยิ่งตามไม่ทันและตกอยู่ในสภาพ
 
มืดบอด ไม่สามารถเข้าใจอะไรได้มากนักเมื่อมาเข้าเรียนในชั่วโมงต่อไป
 
หากเป็นวิชาภาษาไทยคุณยังสามารถอ่านและทำความเข้าใจด้วยตัวเองได้ แต่สำหรับภาษาัอังกฤษนั้นมีการ
 
แบ่งบทเรียนออกไปหลายเนี้อหาซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้ฟังคุณครูสอนหรือบรรยายและยกตัวอย่างต่างๆ
 
ให้เราเข้าใจ
 
วิชาภาษาอังกฤษนั้นเมื่อเรียนรู้จนเข้าใจในห้องเรียนแล้วความเข้าใจนั้นก็จะอยู่ก้บตัวเราตลอดไป โดยไม่ต้อง
 
ไปนั่งอ่านนั่งท่องจำอีกครั้งอย่างวิชาอื่นๆ ในภาคภาษาไทยด้วยซ้ำ การพยายามเข้าเรียนทุกครั้งโดยไม่ขาดจึง
 
ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่จะช่วยให้เรียนภาษาอังกฤษเก่งได้โดยไม่ยากเย็นอย่างที่คิดเลย
ทำแบบฝึกหัด+การบ้าน  
 
วิธีที่เร็วที่สุดที่จะช่วยให้เราเก่งอังกฤษนั้น คือการฝึกตัวเองให้สนุกกับการทำแบบฝึกหัดให้มากที่สุด
 
สมมติว่าวันนี้คุณได้เรียน Active Voice and Passive Voice เมื่อจบชั่วโมงเรียนนั้นแล้วก็ควรลองทำแบบฝึกหัด
 
ท้ายบทสัก ๒-๓ แบบฝึกหัดทันทีในวันนั้น เพราะมันจะเป็นการตอกย้ำความรู้ความเข้าใจใส่ในตู้ความทรงจำของ
 
เราไว้ ทำให้เราสามารถเข้าใจถึงหลักไวยากรณ์และหลักการใช้ภาษาในหัวข้อที่เพิ่งเรียนไปได้อย่างชัดเจนและ
 
แม่นยำ การบ้านที่ได้รับในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ก็เป็สิ่งที่ช่วยให้เราได้ทดสอบตัวเองว่ามีความรู้และความ
 
เข้าใจในเรื่องนั้น ๆ มากน้อยเพียงใด การสนุกกับการทำแบบฝึกหัดและทำการบ้านวิชาภาษาอังกฤษในทันที
 
ไม่ต้องเก็บดองไว้นานหลายวัน จะทำให้เรา “เก่ง” ได้ง่ายและสบายกว่าการทีีจะต้องมานั่งทบทวนในช่วงก่อน
 
สอบเสียอีก!
เทคนิคการอ่านเพื่อ  
ทำความเข้าใจก่อนสอบ  
 
บทความภาษาอังกฤษยาวเต็มหนัาที่คุณมักต้องพบเจอในข้อสอบอาจทำให้หน้ามืดตาลายและท้อใจเป็นยิ่งนัก
 
แต่เทคนิคที่ดีในการพิชิตข้อสอบประเภทนี้ก็คือการอ่านอย่างใจเย็นๆ แล้วปฏิบัติตามกลยุทธ์ต่อไปนี้
 
  • อย่าหวั่นใจเพียงเพราะรู้สึกว่าบทความนั้นมีเนื้อหายาวและเนื้อเรื่ิองก็ดูจะไม่คุ้นเอาเสียเลย
 
  • เริ่มต้นอ่านคร่าว ๆ เพื่อเก็บใจความ
 
  • รวบรวมประเด็นความคิดในเนื้อหานั้น
 
  • อ่านซ้ำที่ประโยคแรกของแต่ละย่อหน้าซึ่งมักจะเป็นประเด็นหลัก ๆ
 
  • อ่านจบแล้วสรุปใจความของเนื้อเรื่องทั้งหมดตามที่ตนเข้าใจ
 
  • คำศัพท์ใดไม่เข้าใจให้ผ่านไป อย่าเกร็งหรือเครียดที่ไม่รู้คำแปลของศัพท์บางตัว ให้เดาความหมายของ
    ประโยคนั้น
 

ยังมีเคล็ดลับดีดีอีกมากมายคลิกเลย>>>>> http://kbusociety.eduzones.com/th/archives/category/tips-study

  • พิจารณาคำถามว่าเขาต้องการคำตอบอย่างไร

 

Share this Story

Follow us

ทางลัดเมนูเด็ด

เม้นท์จากน้องๆ