05th

เทคนิคการทำข้อสอบ GAT ส่วนที่เป็นภาษาไทยให้ได้คะแนนเต็ม

Examinationข้อสอบ GATส่วนที่เป็นภาษาไทยนั้น เป็นข้อสอบที่ง่าย และนักเรียนทุกคนควรจะทำคะแนนได้ดี แต่เหตุที่นักเรียนจำนวนมากทำคะแนนได้ไม่ดีนั้นเป็นเพราะไม่เข้าใจคำสั่ง

(Continue Reading)

พ.ย. 05th by editor_bow Continue Reading
05th

การทำข้อสอบแบบปรนัย

172209-150x150การทำข้อสอบแบบปรนัย 

   ข้อสอบแบบ”ปรนัย

   อ่านคำสั่งอย่างละเอียด
   ถ้าทำในกระดาษคำตอบ

(Continue Reading)

พ.ย. 05th by editor_bow Continue Reading
05th

การทำข้อสอบแบบอัตนัย

 

edu-20090806140434ข้อสอบแบบ”อัตนัย”

 

  •   อ่านคำสั่งอย่างระมัดระวัง ให้มั่นใจว่าคำถามถามเกี่ยวกับอะไรและจะต้องตอบอย่างไ

(Continue Reading)

พ.ย. 05th by editor_bow Continue Reading
04th

Tip & Trick สำหรับการเตรียมตัวสอบ

123456เตรียมตัววันก่อนสอบ
- อ่านให้ครบทุกวิชา เก็งไปคร่าว ๆ ว่าเนื้อหาหลัก ๆ มีอะไรบ้าง
- สำหรับวิชาที่ open book .. เตรียมชีทและหนังสือไปเท่าที่คิดว่าจำเป็น ถามว่า index

(Continue Reading)

พ.ย. 04th by editor_bow Continue Reading
04th

เทคนิคการทำข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

IIP000012-150x150ก่อนการสอบ
1. ทบทวน ท่อง ทฤษฎีบทหรือนิยาม ของบทเรียนที่จะมีการสอบ ให้ได้อย่างขึ้นใจ ชนิดที่ว่าแม้พิสูจน์โจทย์ข้อสอบนั้นไม่ได้

(Continue Reading)

พ.ย. 04th by editor_bow Continue Reading